امروز :
سه شنبه - ۱۴ اسفند - ۱۳۹۷
ساعت :

دکتر محمد ساطعی

اخبار

روند کاهشی عملکرد بنادر حاشیه خزر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عملکرد بنادر کشورهای حاشیه خزر طی ده سال گذشته به‌ویژه طی سال‌های 2016 در مقایسه با سال 2015 روند کاهشی داشته‌است.

دریای‎خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان 380 هزار کیلومترمربع وسعت دارد. طول سواحل این دریاچه 6500 کیلومتر است و طول این دریاچه 1205 کیلومتر و عرض آن220 الی 554 کیلومتر است، بیشترین عمق این دریاچه 1025 متر و کمترین عمق این دریاچه 28 متر است. در حاشیه دریای خزر پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان و ترکمنستان قرار دارند. از این کشورها به‌غیر از جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه بقیه به آب‌های آزاد دسترسی ندارند.

طول سواحل جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خزر حدوداً 657 کیلومتر، جمهوری آذربایجان 820 کیلومتر، جمهوری فدراتیو روسیه 1467 کیلومتر، جمهوری قزاقستان 1900 کیلومتر و کشور ترکمنستان 900 کیلومتر است. راه دسترسی دریایی در دریای خزر از طریق رودخانه ولگا- دن به آب‌های آزاد ممکن است. حمل‌ونقل دریایی یکی از شیوه‌های حمل‌ونقل جهت انتقال کالا در بین کشورهای حاشیه دریای خزر است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت بیشتری پیداکرده و هریک از این کشورها به دنبال افزایش فعالیت خود در این زمینه هستند.

نگاهی به عملکرد بنادر روسیه نشان می‌دهد در سال 2016 مجموع عملکرد این بنادر در حوزه خزر (بنادر ماخاچ کالا، آستارا خان و اولیا) به مقدار 6.1 میلیون تن بوده و نسبت به سال 2015 به میزان 9.6 درصد کاهش داشته است. از عملکرد بنادر روسیه در حوزه خزر 3.1 میلیون تن مربوط به کالای خشک و 2.9 میلیون تن مربوط به کالای مایع است که در مقایسه با سال 2015 کالای خشک 3.5 درصد رشد و کالای مایع 20.6 درصد کاهش داشته است. در سال 2016 از مجموع عملکرد بنادر روسیه در حوزه خزر از بندر ماخاچ کالا 3.3 میلیون تن، از بندر آستارا خان 2.6 میلیون تن و از بندر اولیا 0.2 میلیون تن کالا جابه‌جا شده است.

در سال 2016 عملکرد بنادر جمهوری آذربایجان که شامل بندر بین‌المللی باکو و پایانه‌های نفتی از قبیل پایانه نفتی سنگچال، دیوبندی، الات و بندر هوسان هستند به مقدار 5.8 میلیون تن بوده که نسبت به سال 2015 به میزان 12.5 درصد کاهش نشان می‌دهد از مجموع عملکرد بنادر آذربایجان 1.3 میلیون تن مربوط به کالای خشک و 4.5 میلیون تن مربوط به کالای مایع بوده است.

از کل عملکرد بنادر جمهوری آذربایجان در سال 2016 به مقدار 4.5 میلیون تن از طریق بندر باکو جابه‌جاشده است و از کل مقدار کالای جابجا شده از طریق بندر باکو به میزان 87 درصد ترانزیت کالای(مایع و خشک) کشورهای قزاقستان و ترکمنستان بوده است.

در بنادر حاشیه خزر کشورهای قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان دارای فری ترمینال هایی هستند که مستقیماً به ریل متصل و کالا از طریق واگن به کشتی منتقل و به مقصد فرستاده می‌شود. در همین راستا طی سال 2016 به تعداد 23415 واگن به‌وسیله بندر باکو و از طریق فری ترمینال جابجا شده است و از این تعداد 13791 واگن (53.3 درصد) بین بنادر باکو-اکتائو-باکو و تعداد 9850 واگن (41.7 درصد) بین بنادر باکو-ترکمن باشی – باکو بوده است. هم‌چنین در فری ترمینال جدید بندر باکو مستقر در منطقه الات طی سال 2016 به تعداد 36896 واگن به‌وسیله فری ترمینال جدید جابجا شده است و از این تعداد 11109 واگن (30.1 درصد) بین بنادر باکو-اکتائو-باکو و تعداد 25787 واگن (69.9 درصد) بین بنادر باکو-ترکمن باشی – باکو بوده هست.

در سال 2016 عملکرد بنادر کشور جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خزر که شامل بنادر انزلی، امیرآباد، نوشهر، فریدون‌کنار، نکا و آستارا می باشند به مقدار 6.5 میلیون تن بوده است و نسبت به سال 2015 به میزان 1.7 درصد رشد نشان می‌دهد، از کل عملکرد بنادر جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خزر 6.2 میلیون تن مربوط به کالای خشک (با مجموع 8 درصد رشد نسبت به سال 2015) و 0.3 میلیون تن کالای مایع (با مجموع 60 درصد کاهش نسبت به سال 2015) برخوردار بوده است. از مجموع عملکرد بنادر جمهوری اسلامی ایران در حوزه خزر 3.08 میلیون از طریق بندر انزلی (با 42 درصد رشد نسبت به سال 2015)، 2.3 میلیون تن از طریق بندر امیرآباد، 0.7 میلیون از طریق بندر نوشهر، 0.07 میلیون تن از طریق بندر نکا، 0.07 میلیون از طریق بندر فریدون‌کنار و 0.17 میلیون تن از طریق بندر آستارا صورت گرفته است.

در سال 2016، حجم جابه جایی محموله‌ها در بنادر کشور جمهوری قزاقستان و در مجموعه بندری اکتائو (باتینو، کوریک واکتائو) کمتر از 5 میلیون تن بوده و نسبت به مدت مشابه سال 2015 که به مقدار 5.9 میلیون تن عملکرد داشته است و حدودا 25 درصد کاهش نشان می‌دهد. علت این کاهش، کم شدن حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی از طریق دریا بوده که در سال‌های اخیر انتقال نفت از سایر خطوط حمل‌ونقل کشور جمهوری قزاقستان افزایش‌یافته است؛ اما برخلاف کاهش مقدار محموله‌های نفتی ، انتقال فلزات و غلات نسبت به سال 2015 نزدیک به 25 درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم انتقال کالا بین بندر اکتائو و باکو از طریق کامیون واگن با استفاده از ترمینال فری در سال 2016 نیز در مقایسه با سال 2015 نزدیک به 4 برابر افزایش‌یافته و به رقمی حدود 12 هزار دستگاه رسیده است.

در طول پنج سال گذشته (2011 الی 2015) حجم حمل‌ونقل محموله از طریق دریا در ترکمنستان 123 درصد افزایش‌یافته است، اما این افزایش مربوط به حمل‌ونقل کالا نمی‌شود بلکه به افزایش حمل مسافر به میزان 111 درصد مربوط می‌شود. طی سال 2011 الی 2015 به میزان 13.4 درصد از جابجایی کالا با سایر شیوه های حمل‌ونقلی (ریلی، جاده‌ای هوایی و لوله) در کشور ترکمنستان افزایش‌یافته است اما برخلاف افزایش عملیات حمل کالا و مسافر در استفاده از سایر شیوه‌ها ، استفاده از حمل‌ونقل آبی با 60.5 درصد کاهش ، بیشترین سهم کاهش را در حمل‌ونقل کشور ترکمنستان به خود اختصاص داده است.

با نگاه کلی به عملکرد بنادر کشورهای حاشیه خزر طی سال‌های گذشته متوجه می‌شویم که عملکرد بنادر روسیه و ایران در حاشیه خزر و سایر بنادر کشورهای حاشیه خزر نه‌تنها روند روبه رشدی نداشته‌اند بلکه از کاهش جدی برخوردار بوده‌اند:

- روسیه از 10 میلیون تن در سال 2010 به 7.9 میلیون تن در سال 2014 و به 6.1 میلیون تن در سال 2016.

- آذربایجان از 13 میلیون در سال 2003 و 12 میلیون تن در سال 2010 به 6.6 میلیون در سال 2015 و 5.5 میلیون تن در سال 2016.

- قزاقستان از 12.8 میلیون تن در سال 2010 به 5.8 میلیون تن در سال 2015 و کمتر از 5 میلیون تن در سال 2016.

- ایران از 14 میلیون تن در سال 2009 به حدود 6.4 میلیون تن در سال 2013،2014، 2015 و 2016

- ترکمنستان 9.2 میلیون تن در سال 2012 به کم‌تر از 5 میلیون تن در سال 2015

و این هشداری است برای توسعه بنادر کشورهای حاشیه خزر که مجموع ظرفیت آنها از مرز 100 میلیون تن نیز گذشته است.

یکی از دلایل عمده این کاهش‌ها ایجاد مسیرها و استفاده از شیوه‌های جدید حمل‌ونقل به‌ویژه استفاده از خطوط لوله جهت انتقال نفت بوده است و یکی دیگر از دلایل عمده این کاهش‌ها افزایش تولیدات داخلی کشورهای منطقه است.

Search

Latest News

درباره ما

 وب سايت دکتر محمد ساطعی جهت نقد و بررسي چالش ها و موضوعات مرتبط با صنعت حمل و نقل و همچنين تعامل با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي راه اندازی شده است. همچنین این وب سایت قصد دارد با تعامل و اطلاع رسانی به سرمايه گذاران داخلي و خارجي آنان را از رویدادهای حوزه اقتصادی آگاه کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

 

گواهینامه ها و افتخارات

تمامی حقوق این وب سایت محفوط می باشد.

وب سایت دکتر محمد ساطعی 

طراحی و توسعه توسط :

후원 수준 및 혜택

افزونه ها دات کام 

جستجو در سایت